Årsmöte 2017

KALLELSE till ÅRSMÖTE med Holsljunga Fiber ek.för. söndagen den 7 maj kl. 14.00 i Holsljunga församlingshem Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av presidium ordf. sekr. och v.ordf. 3. Godkännande av röstlängd 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 6. Fastställande av dagordning 7. Styrelsens verksamhetsberättelse styrelsens årsredovisning revisorernas berättelse 8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter 10.Frågan om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer 11.Föredragning av Budget 2016 Beslut om medlems/årsavgift … Fortsätt läsaÅrsmöte 2017

Lägesrapport inför Julhelgen

I ett projekt som Holsljunga fibers finns alltid positiva och negativa händelser. För att börja med det positiva, så har vi nu äntligen fått beslut från Länsstyrelsen i Västra Götaland, att vår förening får det önskade ekonomiska stödet (40%) till vårt fiberprojekt. Vi har väntat länge samtidigt som vi aldrig tvekat om att bidraget skulle komma. Det var därför som vi startade arbetet med att installera fibernätverket redan i maj 2016. Att vänta tills vi fått bidraget (dec 2016) var inget alternativ för oss. Om man fortsätter med det negativa, så har projektet blivit försenat pga. att kapaciteten hos företagen … Fortsätt läsaLägesrapport inför Julhelgen

Statusrapport för fiberprojektet i Holsljunga

Många av er undrar säkert när kör vi igång fibernätet, så att ni kan säga upp era avtal med t.ex. Telia m.fl. Vi jobbar för fullt med att ta fram ett realistisk datum för detta, och just nu så ser det ut som om vi inte blir klara i år. Vi återkommer i denna kanal med mer information om detta, när vi har ett mer precist datum för när nätet går i drift. Det är många bitar som måste vara klara innan vi kör igång nätet. Allt grävningsarbete är nu klart, vi har schaktat 6,8 mil, dessutom sågat över 75 … Fortsätt läsaStatusrapport för fiberprojektet i Holsljunga

Statusrapport

Tryckfelsnisse har varit framme i det dokument som beskriver vårt tjänsteutbud som vi sände ut till alla för några veckor sedan. Minutpriset på ett Mobilsamtal är 1,49 kr/min och inget annat. Vi har nu avslutat grävarbetet och nerläggandet av kabelkanaler till alla medlemmar, vilket betyder att nu går projektet över till fiberinstallationsfasen, där fiberteknikerna installerar fiber från nodhuset i Holsljunga fram till din fastighet. En del av er har redan fått fiberkabel framdragen till den yttre anslutningsboxen av fibertekniker från Link to Link. Samtidigt som installationsarbetet pågår, så förbereder vi för tjänsteleverans genom att du väljer vilka tjänster du vill … Fortsätt läsaStatusrapport

Projektet rullar vidare!

Så är då semestertiden över för denna gång och hoppas ni haft en bra sommar med några fina veckor. När det gäller vår fiberutbyggnad så kan vi med belåtenhet konstatera att den pågår för fullt och har löpt på bra. Alla projekt av denna sort går igenom ett antal faser: – En planerings- och bygga fas där man förbereder och utför så att säga grovjobbet och gör installation av kanalisation (slang). – Därefter kommer fiberinstallationsfasen där fiberteknikerna installerar fiber från nodhuset i Holsljunga fram till din fastighet. – När detta är klart så kommer själva driftsättningsfasen då du får de … Fortsätt läsaProjektet rullar vidare!