Bli medlem

För att ansluta en fastighet till fibernätet i Holsljunga krävs först att man är medlem i Holsljunga Fiber Ekonomisk Förening.

Detta kan man bli genom att man gör en ansökan om medlemskap i Holsljunga Fiber Ekonomisk Förening

Om du är intresserad av att bli medlem så börja med att fylla i medlemsansökan. Klicka på länken och skriv ut blanketten Medlemsansökan . Fyll i alla uppgifter och sänd den till föreningens kassör.

Ansökan om medlemskap behandlas av styrelsen. När medlemskap är beviljad (kostnad för närvarande 120 kr/år) kommer du som medlem att erhålla all information från föreningen och kan vara med på årsmöten, mm. Nya medlemmar läggs också upp på väntelistan för en möjlig anslutning till fibernätet. Man kan alltså vara vara medlem utan att vara ansluten till nätet.

Vilka fastigheter som är möjliga att ansluta till fibernätet beslutas av styrelsen. Föreningens mål är att ansluta så många fastigheter som möjligt i Holsljunga. Inga beslut är idag fattade när det gäller en eventuell utbyggnad av vårt nät.

Inför ett beslut i föreningen om utbyggnad för anslutning av nya fastigheter, skall anslutningsavtal och tjänsteavtal skapas samt medlemsinsatsen betalas till Holsljunga Fiber Ekonomisk Förening.

Klicka på länken för att ladda ner dokumentet.