Hur startade vi Holsljunga fiberförening

Så då är vi redan vid slutet av år 2023 och denna gång tänker jag skriva lite om hur allt startade med fibernätet och vem som var med från allra första början. Jag vill betona att denna min lilla text bara har som syfte att på ett övergripande plan berätta om några årtal, som har varit betydelsefulla för vår lilla förening, och är inte på något sätt en heltäckande historiebeskrivning. 

2012 grävdes det för fibernät i Roasjö och där bodde Frank Johanssons bror kvar i föräldrahemmet och var mycket aktiv och entusiastisk för detta projekt, som han förmedlade till sin broder Frank, som tänkte, varför inte bygga ett fibernät i Holsljunga. 

Han kontaktade då några grannar som han bjöd in till ett litet möte hemma hos sig, de var Lars Hedin och Tobias Hedin och man diskuterade idén om att samla krafterna i byn för att bygga ett fibernät även här i Holsljunga. 

På detta möte så beslutades att man skulle prata med Överlida, som vid detta tillfälle höll på för fullt med projektering av ett fibernät, för att höra med dom om vi kunde få vara med på detta arbete. Men vid detta tillfälle ville man inte ta med oss i Holsljunga, utan sa, det där får ni lösa själva. Sagt och gjort!

Intresserade Holsljungabor kallades till ett möte för att bilda vår ekonomiska förening. Jag kollade i vår första pärm med protokoll och fann då att :  

20121028 hölls första mötet för att förbereda bildandet av en fiber förening i Holsljunga socken. Närvarande vid detta möte var :

Claes Göran Claesson, Daniel Claesson, Jenny Edén, Percy Edén, Lars Hedin, Tobias Hedin, Fredrik Höper, Frank Johansson och Emilia Larsson.

 2012.11.20 så protokollfördes första formella föreningsmötet med syftet att starta Holsljunga fiber ekonomisk förening. På detta möte valdes Tobias Hedin till ordförande, Margareta Karlsson till kassör, Jenny Edén till sekreterare, Fredrik Stenbäcken vice ordförande, Fredrik Höper, Frank Johansson, Anders Karlsson, Lars Hedin som ledamöter samt Bengt- Göran Karlsson och Gösta Karlsson till suppleanter.

2013. 09.12 har Holsljunga fiberförening en extrastämma och får då stämmans mandat att fortsätta projekteringen av fibernät i Holsljunga socken med omnejd för man har vi detta tillfälle samlat ihop tillräckligt med medlemmar för att klara de ekonomiska kraven. Styrelsens uppfattning vid detta tillfälle är att det finns fastighetsägare, som inte ännu ansökt om medlemskap och att man behöver sätta ett sista datum för ansökan av medlemskap inom gällande kostnadsram, sista datum för ansökan om medlemskap beslutas till 10e december 2013. Annons om detta infördes i STT under perioden 31/10 till 7/11 .

Hela projektet med projektering, grävning samt upphandling av entreprenörer beräknades ta ca 1,5 till 2 år,  man räknar med att vi har grävt och lagt ner slang till samtliga medlemmar under 2015. Vid slutet av 2015 så var vi inte helt färdiga med grävning till alla medlemmar men, det var inte mycket kvar, den nya prognosen var att vi går i mål med denna aktivitet under mitten av 2016 , för då sätter arbetet med att installera fiber till alla medlemmar och att koppla ihop dessa i våra skarvskåp samt i vårt nodhus igång. 

Allt detta utfördes under 2016 så att vi kunde driftsätta vårt fibernät under mars 2017. 

Vi har alltså haft vårt fina fibernät igång i snart 6,5 år med helt enastående driftprestanda. Vi har verkligen inte haft många avbrott under denna tid.