Frågor o svar – Fastighet

Är det något svar ni saknar, vänligen skicka frågan till Anders Karlsson

Fastighet

FrågorSvar
Gräver ni på min tomt?Vi gräver endast fram till anlagd trädgårdstomt. Resterande grävning står du som fastighetsägare för. Om du är i behov av hjälp med att gräva hoppas vi kunna hänvisa dig till en entreprenör som kan hjälpa dig med detta.
Var slutar fiberföreningens ansvar för anläggningen ?Fiberföreningen ansvarar för fibernätet fram till boxen på husets utsida! Vid skador som inträffar innanför yttervägg är fastighetsägaren själv ansvarig.
Uppsättning av ytter & innerboxAnsvarar fastighetsägaren för, Beskrivning för hur det går till finns under rubriken Fastighetsägare.
Måste jag själv dra kablar inne i mitt hus eller gör ni detta ?En eventuell kabeldragning i er fastighet görs och bekostas av fastighetsägaren. Vänd dig till en elinstallationsfirma eller något annat företag som jobbar med nätverksinstallationer om du behöver hjälp.