Varför skaffa fiber?

Styrelsen för Holsljunga fiber vill med denna information försäkra oss om, att ALLA vet varför vi jobbar med att fiberansluta våra fastigheter i Holsljunga, landsbygden såväl som i byn, samt Hylte och Kapellabo.

Ingen skall behöva komma i efterhand och säga: -Jag har inte fått någon information om detta.    

10 skäl varför man ska ha fiber.

Ekonomi = Du kan tjäna på det.

Har du tittat efter och jämfört med vad du betalar idag för telefon, tv och internet- uppkoppling, jämfört med vad det kostar allt som allt i paket med 16-18 kanaler på tv till en månadskostnad av ca 350 kr. Dessutom med möjlighet att boka upp flera specialkanaler som intresserar dig men då blir det givetvis lite dyrare.

Ekonomi = För fastighetens skull.

Fiber till din fastighet kan vara avgörande för att du skall kunna sälja den till ett bra pris den dagen det blir aktuellt. Det kan handla om 50 000 – 100 000 bättre betalt eller att den inte går att sälja alls utan en fiberanslutning. Investeringen går att lägga in i bottenlånet på huslån om du har utrymme för det.

På längre sikt när andra fastigheter på marknaden har fiber och inte din, kan effekten bli som att försöka sälja huset utan indragen el.

Bättre kapacitet är roligt.

Fiber ger dig högre kapacitet (från 100 Mb/sek) vilket innebär att du alltid har samma hastighet när du tar emot som när du skickar filer. Tänk vad roligt man kan ha i form av högupplöst film, on-linespel, högupplösta videosamtal, Skype till hela världen utan att det “laggar” eller att bilden fryser o.s.v.

Hastighet.

Fiber kan byggas ut till oerhörda hastigheter. Det som begränsar idag är inte själva fibern utan den teknik som sitter centralt, vilken lätt kan uppgraderas. Redan nu kan man få 1000 Mbit. Japan bygger världens snabbaste internet om 2000 Mbit.

Det ser inte ut att finnas några alternativa tekniker vid horisonten för dem som vill ha en stabil uppkoppling.

Den fiberkabel vi tänker gräva ner är framtidssäker på motsvarande sätt som det var att dra in el och telefon på sin tid.

Kopparledningar kommer att försvinna

Du som har telefoni och internet via kopparkabel idag bör känna till att den är på väg att tas bort i Sverige.

På lång sikt har samhället tydligt uttalat att kopparn skall bort och ersättas med fiber och mobila tekniker. Vi som bor på landsbygden riskerar då stå med bara dyr mobilteknik till vårt förfogande om vi inte tar saken i egna händer och bygger ett fibernät åt oss själva.

Hemtjänst och hemsjukvård kommer att ha fördelar av att fastigheter har fiberanslutning utifrån att även vårdtjänster digitaliseras på olika sätt.

För bygdens skull.

Hjälp till att hålla landbygden levande.

Vi har glädjen att få bo i en levande landsbygd med byskola och lokala företag. Dessa behöver en säker, stabil uppkoppling med bra hastighet liksom vi privatpersoner.

Landsbygdens attraktionskraft måste öka, inte tvärtom.

Därför är ett mycket tungt vägande skäl att bygga ett fibernät i vår bygd så att ALLA har möjlighet att ansluta sig till den moderna tekniken, oavsett var man bor.

Bättre än 4G

Är 4G lösningen för behovet av data? Sanningen är att 4G är en bra teknik för de som har täckning. MEN 4G är dyrt för producenten (mastägaren) och därmed även för oss konsumenter. Därför kommer vi troligen aldrig att få se 4G-abonnemang med fri datamängd. Trängseln i nätet kommer att öka och göra kapaciteten i 4G sämre.

Du som idag har 4G och inte har täckning kan troligtvis inte heller i framtiden räkna med att få det. Det är ytterligare ett skäl till varför vi bygger fibernätet. 4G-master kräver också fiberanslutning. Fiberanslutning är en långsiktig investering för framtiden!

För att det är billigare nu.

Det är NU man ska vara med inte sen när vi grävt färdigt.

Vi har ännu inte blivit beviljade stöd från länsstyrelsen. Beslut i EU om bidrag till landsbygdsprogrammet 2014 -2020 är nu beviljat.

Länsstyrelserna i Sverige kommer att få anslag till bredbandssatsningar under början av 2015 och själva handläggningen kan ta några månader. Vi kan inte påverka den statliga processen men vet att vi senast i slutet av maj ska få besked om eventuellt bidrag utifrån vår ansökan.

Faktum kvarstår, att ju fler fastigheter som ansluts till projektet desto billigare blir det för var och en. Vi vill därför än en gång uppmuntra och uppmana alla i föreningen att hjälpa till att skaffa nya medlemmar och därmed fler anslutningar för att totalkostnaden per fastighet ska minska.

Stödet vi kan få kan få från Västra Götaland är beslutat till max. bli 40% av hela kostnaden.

Om du ångrar dig!

För den fastighetsägare som vill ansluta sig i ett senare skede lär kostnaden bli avsevärt högre än nuvarande beräkning på ca 20 000 beräknat på 175 fastigheter. Orsaken är att det inte kommer att finnas stödpengar från Länsstyrelsen att söka för fastigheter som vill ansluta sig i efterhand. Fastighetsägaren får då själv bekosta hela kostnaden för att få fiberanslutning till fastigheten.

Du får räkna med en kostnad mellan 40 och 100 000 kr för en senare anslutning, dvs. när vår projektering är gjord och grävningen har börjat. Avgörande hur dyrt det blir är avståndet till närmsta anslutning.

Valet är ganska enkelt

Blicka framåt och investera i din fastighet nu! Hoppas du har läst och tänkt igenom detta och väljer att bli medlem om du inte redan är det.

Holsljunga fiberförening är en medlemsförening som drivs idéellt och där dina insatser som medlem kommer hela föreningen tillgodo. Hjälp till med att få med nya medlemmar vilket gynnar alla i föreningen.

Hoppas du läst hit och därmed förstår vad allt handlar om.

 

Välkommen med din ansökan om medlemsskap i Holsljunga Fiber ekonomisk förening.