Felanmälan

Problem med telefon eller internet

Kontakta Netatonce.se

0771-40 44 00

Det finns ett webformulär som nås via denna länk.

Vid nätfel sköter Netatonce kontakten med vår entreprenör för åtgärd.

Problem med tv

Kontakta Sappa.se

0774-444 744

Installationsmanual mediabox Inteno EG300

Vid tekniska problem eller avbrott skall alltid Net At Once eller Sappa kontaktas.