Kontakter

Vid frågor som rör föreningen kontakta:

Martin Andrén martin.andren@holsljungafiber.se
0722-163020

Föreningen

Vid frågor om fiberanslutning, är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

Ansvarsområden:

  • Drift och underhåll av nätet – Bernt Johansson
  • Information – Martin Andrén
  • Tjänster – Anders Karlsson
  • Medlemmar och fakturor – Lena Andrén
  • Kartor och markavtal – Bengt-Göran Karlsson

Styrelsen för 2021/22

Ordförande
Lars Nordin lars.nordin@holsljungafiber.se
0760-199360

V. Ordförande
Anders Karlsson anders.karlsson@holsljungafiber.se
070-3576813

Kassör
Lena Andrén Lena.andren@holsljungafiber.se
070-3688558

Sekreterare
Martin Andrén martin.andren@holsljungafiber.se
0722-163020

Ledamöter
Frank Johansson frank.johansson@holsljungafiber.se
070-6952622
Bengt-Göran Karlsson bengtgoran.karlsson@holsljungafiber.se
070-5890222
Bernt Johansson bernt.johansson@holsljungafiber.se
070-5790641
Bo Ehn bo.ehn@holsljungafiber.se
070-5678457
Tobias Hedin tobias.hedin@holsljungafiber.se
070-5721849

Suppleanter
Erik Liljerup erik.liljerup@holsljungafiber.se
Bertil Johannisson bertil.johannisson@holsljungafiber.se

Vid frågor eller synpunkter på hemsidan kontaktar du webmaster@holsljungafiber.se