Lite uppdatering sommaren 2023


Såg att jag inte lagt upp någon ny information om vårt fibernät sedan julhälsningen 2022 så jag lägger upp den text jag gjorde inför sommarens Spegel 2023 så att den finns tillgänglig för de som inte får tidningen eller läser  Spegeln via webben  

Allt fungerar som det skall, vårt fibernät växer och mår bra, ekonomin är god, alla i styrelsen mår bra och jobbar som alltid enträget och outtröttligt på för att skapa Sveriges bästa fibernät. Detta är kortfattat vad jag skriver om i den långa texten nedan. Så den som inte vill eller hinner läsa den långa versionen kan sluta läsa nu.

Det är inte helt lätt att informera om att inget särskilt har hänt sedan jag senast skrev en text till Spegeln, allt går ju som det skall, någon enstaka medlem har haft lite problem med sin fiberanslutning, men inga stora problem kan rapporteras .

Nåväl, här kommer i alla fall ett litet försök att informera om vad som har hänt sedan förra sommaren, och vad som händer i vårt fibernät sommaren 2023.

Det har nu gått ett år sedan vi lämnade NetAtOnce och tog över denna funktion själva tillsammans med MÖ fiber och Sappa. Vi köpte och bytte ut all aktiv utrustning, såväl hemma hos alla, som i vårt nodhus. Min uppfattning är att vårt fibernät nu är mycket stabilt och med mycket få avbrott. De problem eller avbrott vi haft beror mestadels på problem hos andra, utanför vår kontroll och som ofta är snabbt åtgärdade på några timmar, inte hela dagar. Om man trots allt ändå har problem med till exempel TV tjänsten, så är det viktigt att man anmäler det till Sappa, så att de kan åtgärda det. Får de inte reda på att du har problem, så tror de att allt är ok. Sappa får inte jobba på din anslutning om de inte har någon felanmälan från dig.

Ryktet om vår förträfflighet sprider sig i byn och vi får därmed fler som vill ansluta sin fastighet till vårt fibernät, ingen jätterusning men det blir ändå några stycken under året. Till detta kan läggas att vi har förfrågan från Svenljunga kommun, som vill hyra fiber för att bygga ett internt kommunikationsnät till kommunens alla verksamheter skolor, vårdhem, teknikbyggnader mm. Bland annat denna förfrågan gör att vi nu håller på för fullt och förstärker robustheten i fibernätet ytterligare. Genom att bland annat skapa fler trafikvägar i vårt nät, skapar vi något som kallas redundans. Skulle vår fiber mot tex internet skadas, så finns det nu fler alternativa fiber som kan ta hand om datatrafiken. Pust, inte lätt att förklara på ett enkelt sätt. Nåväl, vårt nät blir nu ännu robustare än vad det är idag. 

Föreningen har en god och sund ekonomi, vilket gör att vi kan utveckla och förbättra vårt fibernät utan att låna pengar. Vi har till och med en liten slant på ett räntebärande konto i Mjöbäcks sparbank.

Med denna lilla information så vill vi i styrelsen önska alla medlemmar en härlig och fiberrik sommar 

Med vänliga hälsningar, Styrelsen Holsljunga Fiber

Med vänliga hälsningar 

Martin