Frågor o svar – Teknik o termer

Är det något svar ni saknar, vänligen skicka frågan till Anders Karlsson

Teknik och termer

FrågorSvar
Vad är en Nätägare (NÄ)?Holsljunga Fiberförening är en nätägare och den som äger alla slangar, kopplingsskåp, teknikhus och alla fiberkablar som vi grävt ner till alla fastigheter som är anslutna till nätet . Det som man ofta kallar det passiva nätet och den part som hyr ut dessa fiber till Kommunikationsoperatören. Jämför vi med järnvägen så är det den som äger järnvägsrälsen och stationshusen som tågen och vagnarna kör på.
Vad är en kommunikationsoperatör (KO)?Kommunikationsoperatören, är det företag som äger och sköter den aktiva utrustningen i nätet och som ser till att dina tjänster transporteras fram till din fastighet via din fiberanslutning. Man skulle kunna jämföra med järnvägen då är kommunikationsoperatören den som äger och sköter loken och alla växlar och där tillhörande teknik tex : signalsystem växlar mm.
Vad är en tjänsteleverantör (TL)?Tjänsteleverantören är den som producerar de funktioner du köper via din fiberanslutning TV , Telefoni , Bredband och som du är kund till i allt som rör funktionen av din anslutning och de kostnader som är förknippade med detta. Jämför vi detta med järnvägen så är tjänsteleverantören företaget som säljer biljetterna och som äger vagnarna som tar godset från avsändaren till din station (fastighet).
Vad innebär "Öppet nät"?I ett öppet bredbandsnät kan flera leverantörer erbjuda sina tjänster och du som medlem har frihet att välja dem som passar just dig. Det finns många olika leverantörer och massor av paket och erbjudanden när det gäller internet, telefoni och digital-tv-tjänster. Är du inte nöjd med en leverantör kan du byta.
Vad händer vid strömavbrott.Fiberföreningen avser att ha nätet i drift Ca 8tim. Det är upp till varje fastighetsägare som vill ha någon form av egen avbrottsfri kraft vid eventuellt strömavbrott att ordna det. Finns relativt billiga så kallade UPSer att köpa från många olika affärer för detta ändamål. Alla delar som då önskas vara igång behöver då placeras ihop med UPSen, så som bredbandsswitch, trådlös router, telefonibox mm. Kan vara bra att tänka på ur ett utrymmes perspektiv om du har detta behov.
Vad är det för skillnad på mobilt bredband och bredband över fibernät ?Enkelt sammanfattat får du som kund tillgång till bättre och snabbare tjänster i det öppna nätet. Mobilt bredband använder mobiloperatörernas nät (3G-4G). Hastigheten är bland annat beroende på avstånd från närmaste mast, mottagningsförhållanden (skymmande hus eller berg kan påverka mottagningen) samt hur många som samtidigt är uppkopplade mot sändaren. Ju fler som delar samma bandbredd, ju sämre kapacitet för var och en. I bredbandsnätet i din fastighet har varje bostad en egen fiberoptisk anslutning som fungerar helt oberoende av geografi och antal användare. Hastigheten i vårt nät är idag upp till 500 Mbps. I framtiden går det att med små justeringar uppgradera hastigheten ännu mer.
Vad är det för skillnad på bredband över ADSL och över ett fibernät?Enkelt sammanfattat får du som kund tillgång till bättre och snabbare tjänster i det öppna nätet. Rent tekniskt beror det på att det nya bredbandsnätet i din fastighet är byggt med Fiberoptik som har närmast obegränsad kapacitet och är oberoende av avstånd. Med ADSL utnyttjas telefonnätets kopparledningar för överföringen. Det innebär att digitala signaler omvandlas till analoga med hjälp av ett modem. Hastigheten är beroende av flera faktorer, viktigast är telefonnätets kvalitet och avståndet till telestationen.
Vad är fiber ?En tunn glasledning av kiseldioxid (glas), som överför information via ljus istället för via elektriska signaler. Optofiberns kärna består av ”dopat” glas, ren kiseloxid med en liten tillsats av grundämnet germanium. Optofiberns mantel består av ren kiseloxid.
Vad är en switch ?Utrustning som kan förbinda en eller flera kommunikationslinjer med en eller flera andra kommunikationslinjer. Kallas även växel. En switch skickar rätt data till rätt mottagare.
Vad är en router ?Kommunikationsdator (”växel”) i ett datornät, vilken tolkar adresser i inkommande datapaket, väljer den bästa vägen för datapaketen i nätet och kopplar ihop olika nätverk. Routern kan liknas vid en växel och växeltelefonist.
Vad är en server ?En dator, ett program eller en kombination av dessa som sköter vissa uppgifter på uppdrag av andra datorer eller för deras räkning. En serverdator bör kommunicera snabbt med nätet.
Vad är RJ45 ?Den kontakt som används i LAN för anslutning mellan dator och nät.
Vad betyder begreppet bandbredd ?Vid datakommunikation anger bandbredd överföringskapaciteten. Den anges i antal överförda bit per sekund, vanligen Mbit/s. Bandbredd anger inte hastighet utan kapacitet i en överföring.