God jul och Gott nytt år 2023 önskar Holsljunga fiberförening alla medlemmar

Ja då var det så dags att ta farväl av år 2023 och önska år 2024 välkommen. Dagarna bara rusar iväg. Under året 2023 har vi i styrelsen fortsatt att oförtröttligt utveckla vårt fibernät, detta bland annat genom att vi utökat våra trafikvägar, som gör att vi nu har ett ännu stabilare fibernät. Vi har hyrt ut fiberstrån till kommunen som håller på för fullt med att bygga ett kraftfullt fibernät för att förse alla verksamheter, tex skolor och äldreboende, pumpstationer och vattentorn mm med bredbandsuppkoppling för internet, mail och driftdata från all tekniskutrustning som kommunen har i alla byar.

Vi håller på just nu och planerar för att höja nivån på batteriuppbackningen och kylaggregatet i vårt nodhus som även detta bidrar till att vårt fibernät blir ännu robustare och lättare att underhålla, för vi kan så att säga lägga om trafiken till alternativa transportfiber om vi behöver utföra underhåll på ordinarie transportfiber mm.

Vi har under året även kopplat in ytterligare fastigheter till vårt nät så vi blir långsamt fler medlemmar i vår förening och vi förbereder för anslutningar till tomterna i Stråvi i centrala Holsljunga.

Vi har under året haft 4 st TV boxar som har gått sönder och som vi då bytt till nya och så har  några så kallade patchkablar skadats, någon har en katt som tyckte om att tugga på fiberpatchsladden, men dessa kablar har bytts ut till nya på fastighetsägarens bekostnad. För övrigt så går nätet mycket stabilt, minns inte nu i skrivande stund om vi haft någon driftstörning över huvud taget under året, vilket ju är mycket positivt.

Med denna korta lilla information så avslutar vi året med en önskan om att alla får en 

God Jul och ett Gott Nytt ÅR 2024.