Projektet rullar vidare!

Så är då semestertiden över för denna gång och hoppas ni haft en bra sommar
med några fina veckor. När det gäller vår fiberutbyggnad så kan vi med
belåtenhet konstatera att den pågår för fullt och har löpt på bra.

Alla projekt av denna sort går igenom ett antal faser:
– En planerings- och bygga fas där man förbereder och utför så att säga
grovjobbet och gör installation av kanalisation (slang).
– Därefter kommer fiberinstallationsfasen där fiberteknikerna installerar fiber
från nodhuset i Holsljunga fram till din fastighet.
– När detta är klart så kommer själva driftsättningsfasen då du får de tjänster
vi upphandlat (gruppavtal) från Net at once samt eventuella extra tv-kanaler du
valt till från Zappa.
-För att slutligen avslutas i förvaltningsfasen då vi fokuserar på att förvalta
och vid behov förbättra vårt fibernät.

Vi är nu i full gång med planering och bygga fasen i vårt projekt så vi snart kan
gå över till fiberinstallationsfasen .

Information om olika upplägg/erbjudanden som finns att välja mellan kommer
inom kort läggas upp på hemsidan.

Enligt plan så ska vi gräva ner ca 7 mil slang och dags dato återstår lite drygt
20%. Med tanke på att vi började första veckan i maj så kan man räkna ut att
det bör vara grävt klart i oktober men förhoppningsvis i september med en
maskin till.

Vi kan rapportera att det nästan är helt klart i byn, vidare ner till Årekulla,
Fäxhult och bort till Björkåsen. Det är även klart till Ägnared och Bethestra. Vi
håller som bäst på och gräver till två fastigheter bortåt Hiå och Hissjön som sent
har kommit med. För övrigt har det tillkommit några fler efter vägen vilket var
förväntat.
Fortsättningsvis står Fällhult och Hallåsen på tur och sen vidare till Hestra och
Ulvås. När så östra sidan om 154:an är klar flyttar vi västerut.
Nodhuset ovanför affären är på plats och där ska installeras elekricitet och
målas utvändigt.

Bynet vill ju att vi installerar när 145 fastigheter i en sammanhållande länk är
klara. Med klara menas att fastighetsägarna skall ha grävt och lagt ner tomslang
från tomtgräns till hus, monterat utdelade väggdosor och dragit genom
fibersvansen i väggen mellan dosorna och lindat upp den i utedosan. Detta har
alla fått meddelande om och uppmanats att höra av sig när det är klart, det
håller vi nu på att pricka av. Det kommer att ta tid att koppla ihop alla trådar,
så det är nödvändigt att vi kommer igång med det, så snart det bara går.

Samarbetet med Mjöbäcks sparbank har utvecklats mycket positivt. Styrelsen
har gott förtroende hos banken och banken ställer upp för bygdens folk på ett
bra sätt.
Holsljunga fiber har nu fått bankkredit till låg ränta, detta gör det möjligt att
vi kan gräva färdigt. Nu finns också möjligheten att färdigställa projektet i sin
helhet, vilket vi snarast kommer att göra.

***

På hemsidan finns bl.a. en flik som heter frågor och svar där kan man kanske
hitta svar på frågor man undrar över. Om inte, kan man ställa en eller flera
frågor och få svar som sedan ligger där för allas intresse.

OBS! Om du har tänkt att sälja din fastighet så ska du skriva ett så kallat
överlåtelseavtal med ny fastighetsägare, vilken förväntas ta över och bli
medlem i föreningen. Avtalet skall skrivas under av ordföranden eller kassören i
föreningen. Du ska även överlämna ditt anslutningsavtal samt eventuellt
markavtal till köparen. Detta görs lämpligen i direkt anslutning till försäljningen.
Överlåtelseavtalet finns under fliken fastighetsägare.
Styrelsen