Lägesrapport inför Julhelgen

I ett projekt som Holsljunga fibers finns alltid positiva och negativa händelser.

För att börja med det positiva, så har vi nu äntligen fått beslut från Länsstyrelsen i Västra Götaland, att vår förening får det önskade ekonomiska stödet (40%) till vårt fiberprojekt.

Vi har väntat länge samtidigt som vi aldrig tvekat om att bidraget skulle komma. Det var därför som vi startade arbetet med att installera fibernätverket redan i maj 2016. Att vänta tills vi fått bidraget (dec 2016) var inget alternativ för oss.

Om man fortsätter med det negativa, så har projektet blivit försenat pga. att kapaciteten hos företagen som utför fiberinstallationen inte är tillräcklig. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med fibertekniker.

Min målsättning var att vi skulle kunna driftsätta systemet lagom till jul.

Detta mål byggde på att om vi startar i maj 2016 skulle resurser finnas tillgängliga för vårt projekt. Så blev tyvärr inte utfallet.

Det är en klen tröst att vi inte är ensamma om detta, ett flertal föreningar har kontaktat mig och de har samma problem och lättare kommer det inte att bli för de som kommer senare.

Motgångar är till för att hanteras, vi får därför gilla läget och försöka lösa detta så snart som möjligt. Vi kommer att meddela alla medlemmar så snart vi har tillräckligt med underlag för att kunna sätta ett välgrundat driftsättningsdatum.

Alla vi i styrelsen vill också passa på att önska er alla

EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR

Styrelsen

genom Lars Nordin