Statusrapport för fiberprojektet i Holsljunga

Många av er undrar säkert när kör vi igång fibernätet, så att ni kan säga upp era avtal med t.ex. Telia m.fl. Vi jobbar för fullt med att ta fram ett realistisk datum för detta, och just nu så ser det ut som om vi inte blir klara i år. Vi återkommer i denna kanal med mer information om detta, när vi har ett mer precist datum för när nätet går i drift. Det är många bitar som måste vara klara innan vi kör igång nätet.

Allt grävningsarbete är nu klart, vi har schaktat 6,8 mil, dessutom sågat över 75 meter spår i berg för att kunna lägga ner kanalisation i dessa spår. Bra jobbat av bygga teamet!

Nodhuset är nu helt klart för att man skall kunna installera den aktiva utrustningen i vårt nät, vilket bland annat innebär att det finns både batteribackup och en installation för att kunna ansluta reservkraftverk till noden vid längre strömavbrott. Allt för att vi skall kunna leverera dina tjänster med minimalt antal avbrott alla dagar året runt.

Vi är nu inne i det som man kallar installationsfasen i vårt projekt, vilket innebär att man installerar fiber till din fastighet. Det skall installeras över 8,9 mil fiberkabel i vårt nät, och man skall utrusta vårt nodhus med den aktiva utrustning som behövs för att kunna leverera rätt funktion till rätt kund.

Det är alltså inte dags ännu att säga upp de avtal ni har idag för TV data och telefoni.

Vi återkommer med ett datum när vi har kommit längre med installationen till alla fastigheter och sammankoppling av alla fiber i vår nod i Holsljunga. Detta så att vi kan lämna ett datum som du kan lita på. Vi vill ju inte att du skall vara utan TV, Telefoni och internetanslutning.