Sammanfattning från informationsmöte 17/4 i Ljunghagahallen

Styrelsen är väldigt glad över det stora deltagandet på mötet. Drygt 100 personer infann sig för att ta del av information. En information som berörde projektet i stort, ansökan om stöd från Länsstyrelsen, ByNets beskrivningar av vad fastighetsägare bör tänka på för att förbereda för fiberinstallation samt NetatOnce redogörelse av deras tjänster.

Nu drar vi igång med att gräva för fiber!

Välkommen till informationsmöte söndag 17 april kl.15:00 Ljunghagahallen Årsmötet flyttas fram till ett senare datum som vi återkommer med. Vi bjuder in samtliga medlemmar i fiberföreningen och ÖVRIGA INTRESSERADE som vill veta mer om vårt projekt. Följande punkter tänker vi informera om:  Allmän information om projektet  Egen insats – vad innebär den?  Grävning för fiber på egen tomt  Anslutning till fastighet  ByNet, NETatONCE (bredbandsleverantör) och Sappa (TV-kanalleverantör) informerar. Utnyttja möjligheten att ställa dina frågor på mötet! NU ÄR ABSOLUT SISTA TILLFÄLLET ATT GÅ MED I FÖRENINGEN OCH ANSLUTA DIN FASTIGHET MED SAMMA INSATS SOM TIDIGARE MEDLEMMAR Styrelsen för Holsljunga Fiberförening