Senaste inlägg

Bäste medlem i Holsljunga Fiberförening.

Första veckan i maj börjar vi att gräva för fiber. Äntligen kan man väl utbrista. Orsakerna till att vi inte kommit igång förrän nu har vi informerat om tidigare både på möten och via hemsida och Facebook. Kort beskrivet låg problemet med beviljande av stöd till landets lokala föreningar via Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020 på nationell nivå, vilket innebar att vi bara hade att invänta formalia och regelverk. Tiden har inte varit bortkastad. Tvärt om så har vi hunnit förbereda oss väl så att allt, med tillstånd från alla myndigheter till upphandlingar, är på plats och att vi kan fokusera … Fortsätt läsaBäste medlem i Holsljunga Fiberförening.

Sammanfattning från informationsmöte 17/4 i Ljunghagahallen

Styrelsen är väldigt glad över det stora deltagandet på mötet. Drygt 100 personer infann sig för att ta del av information. En information som berörde projektet i stort, ansökan om stöd från Länsstyrelsen, ByNets beskrivningar av vad fastighetsägare bör tänka på för att förbereda för fiberinstallation samt NetatOnce redogörelse av deras tjänster.

Nu drar vi igång med att gräva för fiber!

Välkommen till informationsmöte söndag 17 april kl.15:00 Ljunghagahallen Årsmötet flyttas fram till ett senare datum som vi återkommer med. Vi bjuder in samtliga medlemmar i fiberföreningen och ÖVRIGA INTRESSERADE som vill veta mer om vårt projekt. Följande punkter tänker vi informera om:  Allmän information om projektet  Egen insats – vad innebär den?  Grävning för fiber på egen tomt  Anslutning till fastighet  ByNet, NETatONCE (bredbandsleverantör) och Sappa (TV-kanalleverantör) informerar. Utnyttja möjligheten att ställa dina frågor på mötet! NU ÄR ABSOLUT SISTA TILLFÄLLET ATT GÅ MED I FÖRENINGEN OCH ANSLUTA DIN FASTIGHET MED SAMMA INSATS SOM TIDIGARE MEDLEMMAR Styrelsen för Holsljunga Fiberförening

Nya hemsidan driftsatt

Vi har haft en del problem med vår hemsida genom ByNet och därför beslutades det att sjösätta en ny hemsida, helt i egen regi. Nu hanterar vi hemsidan helt och hållet själva och vi hoppas att detta skall göra driftstoppen färre. Vi lanserar även en mobilanpassad sida, där du kan välja mellan mobilanpassad eller skrivbordsanpassad vy. Gå gärna till www.holsljungafiber.se med din mobila enhet och prova! Synpunkter på båda varianterna av hemsidan mottages tacksamt. Välkommen in!