Bäste medlem i Holsljunga Fiberförening.

Första veckan i maj börjar vi att gräva för fiber. Äntligen kan man väl utbrista. Orsakerna till att vi inte kommit igång förrän nu har vi informerat om tidigare både på möten och via hemsida och Facebook. Kort beskrivet låg problemet med beviljande av stöd till landets lokala föreningar via Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020 på nationell nivå, vilket innebar att vi bara hade att invänta formalia och regelverk.

Tiden har inte varit bortkastad. Tvärt om så har vi hunnit förbereda oss väl så att allt, med tillstånd från alla myndigheter till upphandlingar, är på plats och att vi kan fokusera helt på grävningen.

Styrelsens arbete har varit och kommer även framöver mest att bestå av administrativ, informativ och arbetsledande karaktär. Det kommer att hålla oss fullt sysselsatta tills projektet är genomfört.

Det är nu vi behöver din hjälp med diverse arbetsuppgifter för att hålla kostnaderna nere och få arbetet att löpa på i normal takt och med god kvalitet. I avtalet vi skrivit med dig om anslutning till din fastighet förutsätts att du bidrar med arbete motsvarande 3 arbetsdagar.

Vi vet att detta kan vara en omöjlighet för några, ett problem för andra men i huvudsak räknar vi med en stor uppslutning för att hjälpa till under året.

Exempel på arbetsuppgifter som kan vara aktuella är:

Röjningsarbeten  – ta bort staket, röja sly, ta ner träd ( för det sistnämnda krävs motortsågskörkort)

Hjälpa till med utstakning

Administrativt arbete – lägga information i brevlådor, administrativ hjälp i största allmänhet.

Märkning av skåp

Märkning av egna ledningar på tomten.

Eventuell utkörning av material

Hjälpa grannen med att gräva ner fiberkabel

Åreställningsarbete

Detta är några exempel på vad medlemmar kan hjälpa till med. Utöver detta behöver vi ett antal medlemmar som är intresserade av att hjälpa till med att informera om själva tekniken dvs. allt som har med installation av fiber till och i huset att göra.

Anmäl dig när du kan hjälpa till och vad du har för kompetenser som kan vara till hjälp på info@holsljungafiber.se  

Är du intresserad av att hjälpa till med installation i hus och då få en kort utbildning via Net@Once,  kan du ange det i din anmälan. Glöm inte namn mobilnummer, e-postadress och ange när du har möjlighet att hjälpa till.

Vi kommer att kontakta dig i takt med att projektet fortskrider och vi ser vilken typ av hjälp vi behöver.Om du behöver hjälp med att installera fibern i din fastighet eller råd och stöd med var och hur detta ska göras på bästa sätt, kontakta

BERTIL JOHANNISSON bertil.johannisson@holsljungafiber.se så hjälper han till med att samordna och skaffa hjälp för detta ända mål.

Styrelsen Holsljunga Fiber

OBS! Om du har sålt eller ska sälja din fastighet så måste du skriva ett överlåtelseavtal med ny ägare och föreningen .När du ändrar dina kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefon, mobil, mailadress så måste du meddela oss annars blir du utan information.Det är mycket viktigt att vi har rätt uppgifter nu när grävningen börjar så vi lätt får kontakt med dig. Meddela ändring direkt till kassören eller via vår mailadress, info@holsljungafiber.se