Senaste inlägg

Projektet rullar vidare!

Så är då semestertiden över för denna gång och hoppas ni haft en bra sommar med några fina veckor. När det gäller vår fiberutbyggnad så kan vi med belåtenhet konstatera att den pågår för fullt och har löpt på bra. Alla projekt av denna sort går igenom ett antal faser: – En planerings- och bygga fas där man förbereder och utför så att säga grovjobbet och gör installation av kanalisation (slang). – Därefter kommer fiberinstallationsfasen där fiberteknikerna installerar fiber från nodhuset i Holsljunga fram till din fastighet. – När detta är klart så kommer själva driftsättningsfasen då du får de … Fortsätt läsaProjektet rullar vidare!

Ännu inget beslut om bidrag från Länsstyrelsen

Holsljunga fiber var inte med bland de föreningar som fick positiva beslut på sin ansökan hos Länsstyrelsen, vid handläggningen den 29 juni. Vi hade förväntat oss ett positivt beslut nu i juni utifrån de kontakter vi haft med handläggande tjänsteman. Så blev det inte p.g.a. nedanstående orsaker. Då vi är en liten förening med få bidragsberättigade medlemmar (endast de som bor utanför tätorten) har andra större föreningar med full poäng kompletterat sina ansökningar och därmed fått ökat bidrag. Helt enligt Jordbruksverkets regelverk! Det ska också nämnas att Länsstyrelsens första anslag, 350 milj kr från Jordbruksverket för 2016 tog slut i … Fortsätt läsaÄnnu inget beslut om bidrag från Länsstyrelsen

Bäste medlem i Holsljunga Fiberförening.

Första veckan i maj börjar vi att gräva för fiber. Äntligen kan man väl utbrista. Orsakerna till att vi inte kommit igång förrän nu har vi informerat om tidigare både på möten och via hemsida och Facebook. Kort beskrivet låg problemet med beviljande av stöd till landets lokala föreningar via Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020 på nationell nivå, vilket innebar att vi bara hade att invänta formalia och regelverk. Tiden har inte varit bortkastad. Tvärt om så har vi hunnit förbereda oss väl så att allt, med tillstånd från alla myndigheter till upphandlingar, är på plats och att vi kan fokusera … Fortsätt läsaBäste medlem i Holsljunga Fiberförening.

Sammanfattning från informationsmöte 17/4 i Ljunghagahallen

Styrelsen är väldigt glad över det stora deltagandet på mötet. Drygt 100 personer infann sig för att ta del av information. En information som berörde projektet i stort, ansökan om stöd från Länsstyrelsen, ByNets beskrivningar av vad fastighetsägare bör tänka på för att förbereda för fiberinstallation samt NetatOnce redogörelse av deras tjänster.

Nu drar vi igång med att gräva för fiber!

Välkommen till informationsmöte söndag 17 april kl.15:00 Ljunghagahallen Årsmötet flyttas fram till ett senare datum som vi återkommer med. Vi bjuder in samtliga medlemmar i fiberföreningen och ÖVRIGA INTRESSERADE som vill veta mer om vårt projekt. Följande punkter tänker vi informera om:  Allmän information om projektet  Egen insats – vad innebär den?  Grävning för fiber på egen tomt  Anslutning till fastighet  ByNet, NETatONCE (bredbandsleverantör) och Sappa (TV-kanalleverantör) informerar. Utnyttja möjligheten att ställa dina frågor på mötet! NU ÄR ABSOLUT SISTA TILLFÄLLET ATT GÅ MED I FÖRENINGEN OCH ANSLUTA DIN FASTIGHET MED SAMMA INSATS SOM TIDIGARE MEDLEMMAR Styrelsen för Holsljunga Fiberförening