Ännu inget beslut om bidrag från Länsstyrelsen

Holsljunga fiber var inte med bland de föreningar som fick positiva beslut på sin ansökan hos Länsstyrelsen, vid handläggningen den 29 juni. Vi hade förväntat oss ett positivt beslut nu i juni utifrån de kontakter vi haft med handläggande tjänsteman. Så blev det inte p.g.a. nedanstående orsaker.

Då vi är en liten förening med få bidragsberättigade medlemmar (endast de som bor utanför tätorten) har andra större föreningar med full poäng kompletterat sina ansökningar och därmed fått ökat bidrag. Helt enligt Jordbruksverkets regelverk! Det ska också nämnas att Länsstyrelsens första anslag, 350 milj kr från Jordbruksverket för 2016 tog slut i och med juni månads bidragsbeviljande.

Handläggare Monica Ek-Remmert på Länsstyrelsen skickade följande förklaring till oss 2016-06-30:

” Det var sorgligt att vi inte kunde bevilja er projektstöd för bredband den här gången, men det berodde på att ett projekt med fler antal permanentboende, alltså högre urvalspoäng, ökade sina hushåll från 400 till 1600 och därmed ökade naturligtvis också deras budgetbehov. Detta medförde att de som har lite färre poäng i slutet på vår preliminära lista inte kom med.
Vi har nu kvar 74 projekt som väntar på projektstöd till bredband. Ni ligger idag överst på den listan! Imorgon gör vi en ny urvalspoängberäkning, baserad på antal hushåll i området, hur många av dem som är anslutna vid projektslut och kompetensen hos projektet samt en likviditetsplanering som tar hänsyn till att vi har 90 dagars handläggning när en ansökan om utbetalning kommer med och dessutom har Jordbruksverket nu 60 dagar på sig för kontroll av utbetalningen. Detta innebär en förskjutning i likviditeten på ca fem månader. Om inte alla medlemmar sätter in hela avgiften till er, behöver ni ha en byggkredit under projekttiden för att säkerställa ekonomin.
Som det ser ut nu kommer Jordbruksverket att göra en avstämning direkt efter semestrarna för att se hur mycket av de nu tilldelade medlen Länsstyrelserna beslutat om. Förhoppningsvis har alla 20 förbrukat två miljarder före 1/8, då får vi i VG län 163 miljoner ytterligare att fördela till de 154 miljoner vi har kölista på!
Det skulle betyda att vi i september kan besluta till alla som sökt stöd i VG län och ändå få 10 milj kronor över tills Näringsdepartementet beslutar vårbudgeten 2017 där det enligt Nina Björesten på N-dep, skall finnas med mer medel till bredband på landsbygden. Så vi håller tummar att även nya projekt kan få stöd från 2017 och framåt!”

Nästa beslutsomgång för stöd till fiberföreningar sker i september och oktober i år. Styrelsen träffas på tisdag 5/7 för att diskutera den uppkomna situationen och fatta beslut om hur vi ska lösa ekonomin under hösten till bidrag är beviljat. Vi ska självfallet jobba för att inte tappa tempo i projektprocessen. Ett hinder på vägen får och ska inte stoppa vår ambition och vårt mål med att färdigställa fiberanslutningar tills alla medlemmar under hösten 2016.

Styrelsen Holsljunga Fiber
genom
Fredrik Höper och Lars Nordin