Vi driftsätter nätet i Mars

Hej alla

Som säkert en del av er sett, så håller våra fibertekniker på och kopplar samman de fiber som går från er fastighet till noden i byn, vilket gör att vi bedömer att nätet blir driftsatt i MARS. Mer exakt datum för detta kommer vi att meddela, när vi känner oss trygga med att allt fungerar som det skall.

MVH

Martin