Vänta med att betala årsavgiften till dess att det kommer en räkning från Netatonce

Hej alla

Fick precis höra från vår kassör att några av er betalar in årsavgiften nu, Men från och med i år 2017 så kommer årsavgiften att faktureras av Netatonce, så att vår kassör slipper administrera detta.

Netatonce kommer att fakturera månadsavgiften för alla dina bredbandstjänster via sitt faktureringssystem på uppdrag från oss och då känns det naturligt att även årsavgiften finns med i denna lösning.

Med vänliga hälsningar, styrelsen