Nu är det klart

Från och med 2022-07-01 så har vi ny kommunikationsoperatör. Vi tillsammans med Mjöbäck-Överlida Fiber.

Detta betyder att vi avslutar vårt avtal med Net at Once för denna gång efter 5 år. 

Vi har tecknat ett samarbetsavtal med Mjöbäck-Överlida fiberförening, som kommer vara vår partner i ett nytt kommunikationsoperatörssamarbete i 3 år med möjlighet till förlängning.

Genom samarbetet med MÖ- Fiber så får vi en icke vinstdrivande partner, vilket gjort att vi lyckats pressa priset på våra abonnemangstjänster. Vi får dessutom en lokal partner som är väl förankrad i kommunen och som känner väl till oss och vårt område. Det finns inget kommersiellt intresse att sköta ett fibernät, utan man vill att vi i kommunen skall ha tillgång till ett bra fibernät till rimliga kostnader för alla.

Vi höjer hastigheten i din anslutning till 500-500 Mbit (idag 200-200 Mbit).

Vi investerar denna gång själva i all ny utrustning som krävs för att kunna leverera funktioner i nätet fram till överlämningspunkten i din fastighet. En mediaomvandlare är utrustning som omvandlar din glasfiber till koppar.

Detta upplägg ger större tydlighet kring vad som är vårt och abonnentens ansvar.

Och med det nya upplägget så skaffar och sköter var och en sitt egna trådlösa nätverk (WiFi), man väljer själv att köpa den utrustning som passar. Vi kan givetvis erbjuda en enkel router som kan tillverka wifi om du så önskar.

Snart kommer vi att sända ut en beställningsblankett och prislista via posten eller e-post där du kan välja vilka abonnemangstjänster du önskar till i din fiberanslutning. Nytt är att nu tecknar du avtalet med 3 månaders uppsägning , med det gamla avtalet var du bunden i 5 år. Dom nya beställningarna ska in senast 2022-05-15.

Vår Informationsansvarige är Martin Andrén.

Frågor per telefon 0722-16 30 20 eller e-post martin.andren@holsljungafiber.se.

/Holsljunga Fiber