God jul och Gott Nytt År önskar Holsljunga fiberförening alla medlemmar.

God jul och Gott Nytt År önskar Holsljunga fiberförening alla medlemmar.

År 2022 går mot sitt slut, ett mycket händelserikt år för Holsljunga Fiberförening 

Vi har under året bytt all utrustning både hemma hos alla medlemmar och i vår nod med mycket lite avbrott för alla. Vi hade lite strul i början med att få igång de som har fast telefoni över fibernätet, men så är det ibland när man jobbar med helt ny utrustning med ny programvara. 

Vi har under året utökat antalet medlemmar, bland annat i Fäxhult, där det nu sker en så kallad generationsväxling. Många sommarstugeägare börjar bli till åren och de som nu köper deras hus är unga familjer som ser fiber till stugan som en självklarhet.

Vi har dessutom påbörjat arbetet med att byta bokförings- och faktureringssystem för att effektivisera denna hantering. Detta projekt har genererat en hel del extra arbete för vår kassör.

Arbetet med att kunna erbjuda autogiro fortskrider och vi räknar med att vi kommer att införa detta under våren 2023. Det behövs en del anpassning mellan banken och vårt faktureringssystem. 

Nytt på betalnings fronten är att det nu finns möjlighet att betala räkningen med Swish, vilket en del redan har använt. 

Vår kassör vill påminna om att på fakturan så finns det 2 st s.k. QR koder, en går som vanlig bankinbetalning och den andra koden blir Swishinbetalning direkt. 

Mycket jobb har det varit under året, men nu ser vi så att säga ett slut på detta stora arbete och allt återgår till normal hantering av fibernätet och därmed minskad arbetsbörda för alla i styrelsen.  

Under nästa år finns planer på att skapa ytterligare redundans (ytterligare fibervägar) i vårt nät. Detta skapar vi genom att vi bygger ytterligare fiberkopplingar som vår trafik kan ta ut på internet. Vi skapar en så kallad fiberring i vårt nät.

Med denna lilla information så önskar styrelsen En God jul och ett Gott Nytt ÅR