Någon har delat en film över vårt nät

Martin Andrén

Moderator

  · Alldeles nyss  · 

Vi har under förra veckan fått information via vårt ”abuse system” att någon i vårt fibernät har delat en Paramount film. Vi vill därför informera om att detta kan vara olagligt och att vi som internet leverantör är skyldiga att hjälpa polisen att ta reda på vem som delat filmen.