Tiden bara rusar iväg. Nu är vi snart i mitten av 2019

Snart är det dags för årsmöte i fiberföreningen. Den 16 juni kl. 15.00 så är det dags för detta event, formell kallelse kommer att sändas till er mail enligt den procedur som omgärdar denna sortens möten.

Mötet kommer att hållas i klubbstuganoch hit är alla medlemmar varmt välkomna.

Vi hade den 14e mars ett så kallat driftsmöte med Net at Once, där vi framförde vikten av att man åtgärdar de problem som vi och många andra fiberföreningar har med störningar i tv-produktionen. Net at Once försäkrade oss att man jobbar mycket intensivt med att åtgärda dessa störningar, man byter ut flera produktionsutrustningar till nya, mer kraftfulla, man styr om trafiken i nätet och bygger mer redundans i nätet, så att man får jämnare belastning och ett nät som har högre tillgänglighet med färre störningar. Vi har gott om kapacitet i vårt nät, och tittar man på belastnings siffror, så använder vi 3-5% av tillgänglig kapacitet i nätet.

Om du fortfarande upplever problem med störningar på tv, telefon eller internet, så är det mycket viktigt att du anmäler detta till Net at Once eller Sappa. Det är enda chansen du har för att få dessa problem åtgärdade samtidigt som det ger oss i styrelsen underlag för att föra en kraftfull dialog med NaO om kvalitén i deras tjänsteproduktion.

Efter vårt möte med NaO så beslutade vi i driftgruppen att vi skall utföra uppmätning av samtliga fiber i vårt passiva nät för att säkerställa att våra fiber håller hög kvalité, så att vi därmed vet att problemen vi upplever inte beror på vårt fibernät.

Detta är nu utfört och resultatet håller vi på och bearbetar, dock kan sägas redan nu att vi såg inga mätvärden som kan ha föranlett driftstörningar. Någon enstaka fiber har lite sämre värde än andra, men de som har dessa anslutningar upplever inga problem, så vi avvaktar med åtgärd av dessa nu.   

Om du hamnar i en lång telefon kö hos Net at Once 0771-404400 mellan 10.00 – 20.00,  så går det lika bra att anmäla dina problem via mail : kundtjänst@netatonce.se 

Ring Sappa vid problem med TV. De har telefonnummer 0774 – 444 744 alla dagar året om, 8-22.

Men det går lika bra att sända ett mail till : hej@sappa.se 

Tänk på att när du använder mailingången, så är det viktigt att det framgår tydligt ditt namn och telefonnummer om Sappa eller Net at Once behöver få kontakt med dig för ett ev. förtydligande kring dina problem.