Hej alla fibervänner


Det är väl lite sent att önska god fortsättning på det nya året så här i slutet på Januari men lite vänlighet alla dagar på året är ju aldrig fel.

Vi har haft ett slut på året 2018 som tyvärr innebar att vi hade en del störningar med därtill hörande avbrott för att åtgärda problemen, främst på TV produktionen. Frånsett detta så upplever jag och en del med mig att nätet faktiskt fungerat väldigt stabilt. 

Nåväl, för att få fakta kring detta, så håller vi på och planerar ett avstämningsmöte med Net at Once och medlemmar ur styrelsen. 

På detta möte vill vi få data kring hur vårt nät mår, samt information om vad man har åtgärdat och vad man har för planer framåt under året, för att ytterligare säkerställa att nätet blir ännu stabilare än under 2018.

Mer om detta då vi haft vårt möte, som vi hoppas att vi kan få till under början av februari.

Fram till dess så hoppas och tror jag att år 2019 blir ett bra och stabilt år för vår fibernät.  

Med vänliga hälsningar

Styrelsen