Återkoppling kring de problem vi haft i nätet

Idag är det årsmöte kl 15.00 i klubbhuset vid fotbollsplan varmt välkomna alla medlemmar.

Var i kontakt med Net at Once i veckan för att förstå vad det var som gjorde att vi förlorade kontakten med nätet när man hade problem med elen på noden i Ö Frölunda nedan har jag klippt in de svar jag fick :

När det gäller att ett strömavbrott i Ö Frölunda påverkar er så gäller att er länk (matarfiber) går via denna nod som sista punkt innan det skickas vidare in till centrala Borås och därifrån vidare mot Göteborg. Vi kommer under hösten utöka detta och se till att det finns ytterligare en förbindelse från ert område som då kommer runda Borås och gå direkt till Göteborg. Vi har i dagsläget 3 timmars batteribackup i Ö Frölunda, detta kommer vi också utöka under hösten då målet är att det ska hålla 8 timmar. Men vad jag kan se har det inte inträffat mer än någon enstaka gång att UPS:en inte hållt i Ö Frölunda så att även ni har blivit drabbade. (dock senast nu den 6/6). Gällande de som har TV-bekymmer så måste de verkligen ringa till Sappa och felanmäla sin TV. Vi har efter de kraft-tag vi tagit senaste halvåret i princip eliminerat alla TV-problem. De fåtal som vi får in rapporter om senaste tiden beror till 99% på något fel hemma hos kund. Detta är ju inget vi kan upptäcka på annat sätt än att gå igenom varje felanmälan vi får in. Om man har problem även med Internet gäller samma sak, man måste felanmäla, annars är det svårt för oss att reda ut vad problemet är. Hittils i år har ni haft 2 avbrott om vi inte räknar med de 2 planerade underhållsarbetena; den 5/3 mellan 14:15 – 14:18den 6/6 mellan 21:03 – 21:49 Planerade underhåll har varit; den 17/1 mellan 00:27 – 02:05den 21/2 mellan 02:50 – 02:52

MVH Martin