Inför KO bytet 1/7 2022

Alla behöver koppla en router till bredbandet vilket man kanske redan har, eller som man kan köpa genom oss för 500:- och som då blir din egendom. Med hjälp av denna router så kan man skapa WiFi i sitt hem och får dessutom lite skydd från intrång i ditt nät över internet.

Om du idag har en mailadress från Net at Once behöver du skapa en ny mailadress, eftersom vi inte längre är kund hos dom. Klokt är att skaffa en adress som inte är från internetleverantören utan finns med dig oavsett vem vi köper internettjänster av. Tex gmail.com, google.com mm, det finns flera som gratis ger dig en mailadress.

Du som kund / medlem idag behöver inte säga upp några tjänster hos Net at Once, detta sker med automatik den 1/7 2022. I vår planering skall samtliga anslutningar vara uppkopplade några dagar innan detta datum. Sappa är det företag som idag levererar TV funktionen i nätet och kommer även att göra detta i vårt nya upplägg.  Sappa kommer att föra över alla oss med TV i dag till det nya upplägget, inklusive alla extra kanaler och TV-boxar som några av er har tecknat, utan att du skall behöva göra något själv.

Vi håller på och planerar för hur den så kallade porteringen av oss som har fast telefoni i dag via Net at Once skall ske rent praktiskt. Sappa skall leverera fast telefonifunktionen från och med 1/7.  Handläggningen av detta brukar ta cirka 14 dagar och i vår planering skall vi ha detta klart innan vi går över till det nya upplägget. Mer information kring detta kommer till de som valt att fortsätta med fast telefoni.  

Har du behov av hjälp med att koppla in den utrustning som behöver bytas, kan ett företag som heter IT of Sweden mot ersättning hjälpa till med detta. Man har kontor i Överlida så man är väl bekant med omgivningarna här i Holsljunga. Arbete av denna typ kan man få RUT avdrag, vilket man fixar åt dig. Kontakta dem via mail info@itofsweden.se eller ring Tobias på 0706-562829.

Den gamla utrustningen som du har idag skall ersättas av en så kallad medieomvandlare och en TV box till de som vill ha TV samt en telefonadapter till de som vill ha fast telefoni samt en router som vissa av er redan har eller som du köper via oss.