Fiberföreningens årsmöte är planerat till 20 juni 2021 på Stråvi Holsljunga.

Dags för årsmöte i vår fiberförening. Planerat datum för denna aktivitet är söndagen den 20 juni. Vi skall vara inne i dansbanan Stråvi i Holsljunga, där vi har goda möjligheter att möblera glest mellan stolarna, så att vi därigenom skyddar oss mot Covid 19 så gott det går.

Varmt välkommen till årets årsmöte.

Agenda kommer till er i god tid innan mötet via mail och via brev till de som inte har någon elektronisk brevlåda.

Annars händer det inte särskilt mycket i vår förening som jag inte redan informerat om. 

Nytt är dock att vi har bildat en arbetsgrupp i styrelsen med uppdrag att skapa ett anbudsunderlag för att ersätta det kommunikations operatörsavtal vi har nu med Net at Once. Genom detta avtal ser man till att vi kan nå internet, prata i telefon och att vi kan se på TV via fiberanslutningen. Nuvarande avtal löper ut 2022-06-30.

På grund av Corona håller styrelsen möten via videosamtal, det som jag kallar den moderna tidens seans, där mötet precis som i en seans börjar med att alla frågar ”Är det någon där”, om man hörs och om man syns. Rätt var det är så försvinner någon i bild och alla börjar på nytt med att ropa efter ”anden”. Hihi, typ, han var ju här alldeles nyss, han hörs inte, han har nog glömt att sätta på ljudet, mm. Men skämt åsido så har vi alla blivit riktigt duktiga på detta sätt att jobba, men det börjar bli rätt tråkigt att man inte kan träffas så att säga fysiskt på våra möten. Jag hoppas att efter sommaren så har alla i styrelsen blivit vaccinerade ,så att vi då kan ha våra personliga möten igen. 

Med detta så vill jag och styrelsen önska alla en god sommar.

Martin