Holsljunga den 29 augusti 2021

Hösten är på snabb frammarsch löven börjar gulna på mina björkar, men väderprognosen pekar på att det fortfarande kan finnas en chans till lite god eftersommarvärme. Detta ser i alla fall jag fram emot.

2021 års årsmöte har avhållits på Stråvi, närmare bestämt den 20 juni, där närvaron var ungefär som förra året, lite glest i stolsraderna, troligen mycket beroende på pandemin.

Nog om detta. 

Mötet hanterades snabbt och effektivt av mötesordföranden Fredrik Höper och helt utan dramatik. Alla i styrelsen fick ansvarsbefrielse av mötet och av föreningens revisorer, som intygar att allt är rätt och riktigt skött.

Lars Nordin, vår ordförande, informerade kort om vår ekonomi, som ser bra ut samt att vi nu håller på och förbereder upphandling av tjänsteleverantör i vårt nät. Vårt nuvarande avtal med Net at Once går ut i juni 2022. Anders, Tobias , Lars och Martin är den grupp i styrelsen som jobbar med detta. Har du tankar och idéer kring vad du tycker är viktigt så kontakta någon av oss och berätta vad du tycker att vi skall ta med i vår krav lista.

Vidare informerades om att ”bygga”-teamet nu under hösten kommer att se över alla våra kopplingsskåp och uppdatera signeringarna av dessa. Bernt , Bertil och Bengt- Göran kommer att vara de som utför detta arbete.   

För övrigt är det inte mycket mer att rapportera om. Vi är många som tycker att nu har nätet stabiliserat sig och allt funkar som det skall.

Med förhoppningen att vi får en vacker höst och att nätet fortsätter att fungera utan problem hälsar vi i styrelsen trevlig höst.