Nu drar vi igång med att gräva för fiber!

Välkommen till informationsmöte söndag 17 april kl.15:00 Ljunghagahallen Årsmötet flyttas fram till ett senare datum som vi återkommer med. Vi bjuder in samtliga medlemmar i fiberföreningen och ÖVRIGA INTRESSERADE som vill veta mer om vårt projekt. Följande punkter tänker vi informera om:  Allmän information om projektet  Egen insats – vad innebär den?  Grävning för fiber på egen tomt  Anslutning till fastighet  ByNet, NETatONCE (bredbandsleverantör) och Sappa (TV-kanalleverantör) informerar. Utnyttja möjligheten att ställa dina frågor på mötet! NU ÄR ABSOLUT SISTA TILLFÄLLET ATT GÅ MED I FÖRENINGEN OCH ANSLUTA DIN FASTIGHET MED SAMMA INSATS SOM TIDIGARE MEDLEMMAR Styrelsen för Holsljunga Fiberförening

Nya hemsidan driftsatt

Vi har haft en del problem med vår hemsida genom ByNet och därför beslutades det att sjösätta en ny hemsida, helt i egen regi. Nu hanterar vi hemsidan helt och hållet själva och vi hoppas att detta skall göra driftstoppen färre. Vi lanserar även en mobilanpassad sida, där du kan välja mellan mobilanpassad eller skrivbordsanpassad vy. Gå gärna till www.holsljungafiber.se med din mobila enhet och prova! Synpunkter på båda varianterna av hemsidan mottages tacksamt. Välkommen in!