Det blir aldrig billigare att ansluta till nätet än nu

Sista chansen, att ansluta nya fastigheter med bidragsstöd från staten är t.o.m. 2019 12-31. 

På årsmötet i klubbstugan hände inget dramatiskt i år heller. Allt sköttes på ett utmärkt sätt av mötets ordförande Daniel Claesson. Punkt efter punkt gicks igenom metodiskt och helt enligt tidigare utsänd dagordning. Nytt för i år är att en av styrelsens yngre förmågor nu kliver upp i en ny roll, Anders Karlsson blir nu vice ordförande och Fredrik kliver av i denna roll. Han har dock lovat var behjälplig inför slutredovisningen av vårt nät till Länsstyrelsen och tar även på sig en ny roll, nämligen i valberedningen, som nu även fått ny sammankallande i denna grupp, Daniel Claesson.

På mötet konstaterades att trots de avbrott vi haft under året så fungerar vårt nät stort sett utan problem och att de problem, som vi haft helt beror på vår tjänsteleverantör NaO .

Vi är nu inne på tredje året sedan vi driftsatte nätet, vilket innebär att vi under nästa år skall påbörja upphandling för en ny period . Det skall bli spännande att se om det finns någon annan som kan möta NaOs priser.

Med vänlig hälsning 

Martin