Uppdaterad text 2020

Hej alla fiber vänner!

Jag blev igår uppmärksammad på att det ligger fortfarande Jul- och Nyårshälsning uppe på vår hemsida, vilket ju känns lite väl tidigt för att gälla i år, 2020. Detta även om man tittar ut idag på snöstormen.

Nåväl, här kommer lite uppdaterad text.

Just nu så händer det inte särskilt mycket med vårt fibernät, utan allt rullar på som det skall, och vi har ju inte haft så många avbrott heller på sistone. Längsta oplanerade avbrott var när man grävde av både fiber och Vattenfalls matarkabel till hela Holsljunga borta i Överlida. Då var både bredbandet och strömmen borta hos oss i Fäxhult t.ex över 11 timmar.

På senaste styrelsemötet så beslutades att årets årsmöte skall hållas Söndagen den 14e juni Kl 15.00 och vi skall vara i klubbstugan vid fotbollsplanen. Alla medlemmar är varmt välkomna. På detta möte så kommer det  som vanligt hållas omval eller nyval av styrelseledamöter och suppleanter. Vidare kommer föreningens årsbokslut att redovisas. Arbetet med just 2019 års bokslut pågår för fullt, och parallellt med detta arbete, så håller Fredrik och vår kassör Lena på och slutredovisar vårt nät till Länsstyrelsen, så att vi får klart vilka bidrag som vi har rätt till.