Nu har vi slutbesiktigat vårt fibernät med mycket gött resultat.

Hej alla fibervänner, nu är det inte långt till sportlov 2018. Jag tycker att tiden går fortare för varje år som går.

Den 6e februari var Bengt-Göran, Bertil, Bernt, Lars , en representant från Net at Once, byggprojektledaren från Bynet och jag tillsammans med vår inhyrda besiktningsman Daniel från D-Konsult Väst AB för att medverka vid slutbesiktningen av vårt fibernät .

Besiktningen startade kl 09.00 i klubbhuset med att all dokumentation som finns på vårt nät gicks igenom av Daniel, som hade befälet under hela besiktningen. Daniel tycker att vi har mycket bra ordning på all vår dokumentation och att vi skall vara stolta för detta, det är ju mycket viktigt att vi har koll på var alla våra fiberkablar ligger och till vem de avslutas. Enligt Daniel så har detta stor betydelse för värdet på vårt nät.

När denna dokumentationsgenomgång var klar, så bar det iväg till nodhuset, där Daniel kollade att dokumentationen stämmer med verkligheten. DVS står det att en kabel skall vara kopplad mellan punkten A till punkten B så skall det vara så även i verkligheten, vilket det också var. Helhetsintrycket av vår nod är mycket gott. Daniel hittade inget att anmärka på där, så även där fick vi grönt ljus och välförtjänt beröm.

Därefter besökte vi 6 stycken godtyckligt valda skarvskåp för att kolla att dessa var installerade enligt gällande regler och normer, vi utförde även koll av ”mättråden” från en slumpmässigt utvald slang i skåpen, så att vi kan följa hur slang och fiberkabel ligger i marken. En test som även denna utföll till belåtenhet, allt är byggt enligt de riktlinjer som finns, snyggt och prydligt som det skall. Sista stickprovet utfördes hemma hos Lars, där Daniel kunde inspektera installationen även inne i en fastighet. Allt ok även här.

Man kan lugnt konstatera att vi gjort bra upphandlingar av alla inblandade aktörer och att det jättearbete som våra ” gubbar” i installationsteamet har utfört har bidragit stort till att nätet är så bra dokumenterat och byggt, som det bara går. De skall alla ha ett jätte stort tack för sitt superfina jobb.

Daniel avslutar dagens besiktning med en sammanfattning, där han konstaterar att han inte har hittat några anmärkningar på vår nät och att vi kommer att få ett protokoll helt utan anmärkning eller restpunkter. (Vilket inte är helt vanligt!)

Detta betyder att banken kan känna att man har en stabil säkerhet, och att EU- bidragsenheten på Länsstyrelsen även de kan känna sig trygga med att vårt nät är byggt helt enligt norm, och att det råder ordning och reda hos oss i Holsljunga Fiberförening.

PS Vi har ännu inte fått alla de bidrag från EU som vi skall ha, handläggning pågår på Länsstyrelsen. Vår förhoppning är att vi får dessa i år. DS

Med vänliga hälsningar

Styrelsen