Ett stort steg för Holsljunga Fiberförening men ett litet steg för mänskligheten

Vi har efter mycket möda och stort besvär äntligen fått merparten av de bidrag vi är berättigade till.

Alla i ekonomigruppen tillsammans med gubbarna i installationsteamet skall ha ett jättestort tack för mycket gott arbete. Vad betyder nu detta bidrag på 1,382170 kronor för vår lilla förening? Jo, det betyder att vi nu kan betala krediten vi fick av Mjöbäcks Sparbank under installationsfasen i vårt projekt  Rent konkret innebär detta att vi inte längre behöver betala de månatliga räntor, som vi har på detta lån. Vi minskar alltså våra kostnader och vi kan lägga undan lite pengar inför slutredovisningen till Länsstyrelsen, som vi räknar med att vi gör under 2019. Detta så att vi kan få med alla bidragsgrundande utgifter innan vi stänger vårt ”konto”. Det går nämligen inte att komma tillbaka med ytterligare krav när man stängt ”kontot” (gjort och lämnat in slutredovisningen) på Länsstyrelsen.

För alla oss medlemmar innebär detta EU bidrag att vi vågar göra en försiktig prognos, som innebär att det skulle kunna räcka med de insatser vi alla betalat, så att vi inte behöver betala ytterligare för att täcka våra kostnader.

MVH

Styrelsen