Internet tjänsten har haft lite problem

Under vecka 30 och 31 hade Net at Once driftstörningar
som påverkade nättrafiken i vårt nät. Driftstörningarna orsakades av överbelastningsattacker som dom blev utsatta för. Under den gångna veckan har man vidtagit flera olika åtgärder för att säkerställa att vi som kunder framöver inte ska drabbas av liknande störningar.
Man beklagar eventuella olägenheter som vi upplevt på grund av driftstörningarna och hoppas att vi framöver kommer att få mycket nytta och nöje av våra tjänster via nätet. Om du har några frågor kring detta är
du välkommen att kontakta Net at Once på 0771-40 44 00.