Ingen dramatik på årsmötet i församlingshemmet 2018-06-03

Mötet följde till punkt och pricka den tidigare utsända agendan, vi utförde ett antal omval av styrelsens medlemmar, och vi fick in ett nytt namn, vår ordförande redovisade hur vi har det med våra pengar, vilket ser bra ut, och vi i styrelsen fick ansvarsfrihet från våra revisorer.

Två goda nyheter kan jag rapportera om, den första goda nyheten är att vi nu fått ytterligare en ungdom in i styrelsen, Andreas Söderlind, som går in som suppleant på 2 år, och styrelsen har valt att till kassör utnämna Lena Andrén. Så över till den tråkiga nyheten. Margaretha Karlsson har beslutat att hon lämnar styrelsen efter att ha jobbat stenhårt som kassör sedan starten 2012. Lars avtackande Margaretha på hela styrelsens vägnar och överräckte en vacker blombukett. Känns nu lite tomt att inte kunna luta sig emot Margarethas stora kunskaper och erfarenhet, men trösten är ju att hon är bara ett telefonsamtal bort.

Styrelsens utseende för 2018:

Lars Nordin, ordförande (1 år)

Fredrik Höper, vice ordförande (2 år)

Lena Andrén, kassör (1år), Adjungerad

Martin Andrén, sekreterare (2 år)

Bernt Johansson, ledamot (2 år)

Bo Ehn, ledamot (2 år)

Frank Johansson, ledamot (1 år)

Anders Karlsson, ledamot (1 år)

Percy Edén, ledamot (1 år)

Bengt-Göran Karlsson, ledamot (1 år)

Bertil Johannisson, suppleant (2 år)

Andreas Söderling. Suppleant (2 år)

Erik Liljerup, suppleant (1 år)

Tobias Hedin, suppleant (1 år)

Har ni någon som kanske skulle vilja bli medlem och ansluta sin fastighet till vårt fibernät, så gäller det att göra detta innan vi slutredovisar vårt nät till Länsstyrelsen.

Att ansluta sig till vårt nät går fortsatt att göra med samma grundavgift som övriga medlemmar plus de extra kostnader som anslutningen medför i form av administration, grävning, svetsning mm. Styrelsen fattar beslut i varje enskilt fall när det gäller kostnaden för ny anslutning.

Trevlig sommar önskar fiberföreningen sina medlemmar. Nu har vi i styrelsen sommarledigt och inte möte förrän i 13 e september.