Fiberföreningsmässa i Nödinge Lördagen den 17/3 2018

Jag var på Västra Götalandsregionenens fiberföreningsmässa i Nödinge den 17e mars som representant för vår fiberförening. Där hölls det ett antal seminarier, och en minimässa där ett antal representanter från olika företag i Sverige visade sina produkter och tjänster. Jag fokuserade mitt intresse på de seminarier som hanterade frågor för oss som redan har byggt våra nät och som nu som vi ligger i förvaltningsfasen av vårt nät.

Jag var först på ett seminarie som hölls av Björn Klug från ett företag som heter Verksamhetsfokus Sverige AB , där frågeställningen var hur GDPR (General Data Protection Regulation) påverkar en fiberförening. Där fick vi veta att denna lag träder i kraft 25 Maj 2018 och att det innebär att vi måste lägga upp information om vem som administrerar de personidentifierande uppgifter vi har om våra medlemmar och vilket data vi har samt hur dessa hanteras mm. Man nämnde under detta seminarie att man kan lägga upp uppgifter kring detta på vår hemsida och att man kan bifoga information till en faktura så att alla har fått info om detta.

Därefter var jag med på ett seminarie med rubriken Ekonomi för fiberföreningar med Göran Elving, grundare och ägare av företaget Fiberekonomi Sverige AB På detta seminarie fick många av oss bekräftat vår tro på att det blir inte billigare eller bättre om vi säljer vårt nät till t.ex Telia, som har vinst som enda anledning att äga och drifta ett fibernät. Göran menade vidare att man skall betrakta föreningens fibernät som en stor tillgång och resurs som kan bidra till bygdens framtid och dess utveckling. Han nämnde som ett exempel på detta, att många nya företag har personal över hela Sverige som sitter hemma uppkopplade över ett höghastighets nät, på samma sätt som om man sitter fysiskt på ett kontor med ett lokalt kablat nätverk (LAN).

På frågan ” Vad gör man när alla vi gamla inte vill eller orkar vara med i styrelsen för byns fiberförening?”, så svarade han, att där kan han och hans företag hjälpa till med att slå samman fiberföreningar, så att antalet personer inte behöver vara lika många, som om  var varje förening för sig har allt folk som behövs för att ha en styrelse. Det verkade som om alla fiberföreningar i Sverige har styrelser som består av gamla gubbar och gummor som sedan länge är pensionärer. Vi måste alla arbeta för att vi får in ungdomar tillsammans med oss gamla, så att kunskapen om och kring nätet och dess uppbyggnad inte går förlorad. Göran har ett företag som enbart jobbar med ekonomitjänster för fiberföreningar, och marknadsförde därför detta företag och dess tjänster resten av seminariet.

Efter detta var jag inne lite snabbt och lyssnade på Anders Buss från D-Konsult som pratade om vikten av att man har besiktigat föreningens nät. Men här kände jag igen argumenten efter som just D-Konsult besiktigade vårt nät för inte så länge sedan, så då packade jag ihop och åkte åter till Fäxhult .

Största behållningen av dagen för min del var just att jag fick bekräftat att det blir inte billigare och bättre att låta något kommersiellt företag med vinstintresse köpa och hyra ut nätet till oss och att GDPR General Data Protection Regulation, som är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom Europeiska Unionen, börjar gälla 25 maj 2018, och att lagstiftningen gäller även oss som ekonomiskförening. Vi kommer att jobba mer med detta fram till 25e Maj i vår förening, mer info om och kring detta kommer via denna kanal.

Med vänlig hälsning

Martin