Viktig information till alla medlemmar/delägare i Holsljunga fiber

Styrelsen beslutade den 26 /10 att med start 2018 fakturera per kvartal  istället för månadsvis och på så vis förenkla för dig och oss, dessutom sparar vi pengar åt oss själva/föreningen.
Med den information styrelsen fick när vi beslöt bokföra och fakturera med SpeedLedger  (namnet på en programvara) ett molnbaserat program via sparbanken, var att vi snart kunde gå över att betala med autogiro och eller E-faktura. Tyvärr är det inte aktuellt i dagsläget då man ännu inte lyckats skapa denna funktion i programmet. Första fakturan 2018 kommer ca 10:e januari, bet.dag. 31/1, gällande januari-februari-mars. Har du inte fått fakturan den 15:e, hör av dig.                              

  • Ange alltid Fakturanummer och kundnummer, som meddelande vid betalning. Ex. 2017001064 / 18   Du är alltid skyldig att betala om du fått påminnelse.        
  • Har du e-post? Ta för vana att alltid någon gång per månad titta där. – Finns det post i skräpmappen som borde komma i inkorgen? (åtgärda detta eller ha koll på mappen)
  • Har du bytt e-postadress, ska du sälja och flytta och inte meddelat föreningen?
    – Meddela det omgående till ekonomi@holsljungafiber.se eller till någon i styrelsen.
  • Enligt tjänsteavtalet som alla har skrivit under, framgår  det att förskottsbetalning skall ske utan anmodan / begäran. Det betyder att betalning skall göras även om fakturan inte har nått medlemmen.

Vad händer om man inte betalar fakturan i tid?

  1. Man får en (1) påminnelse (med en påminnelseavgift på idag 60 kr) från föreningen.
  2. Betalar man inte påminnelsen så stängs Internet (samt TV/Telefon om man har det) ner av Operatören (Net at Once) och fakturan skickas till Inkasso (fakturan blir här nästan dubbelt så dyr). Betalar kunden inte trots dessa åtgärder, skickas ärendet till Kronofogden.
  3. För att starta upp Internet igen, efter att fakturan och påminnelseavgifter, mm är betalda, tar föreningen ut en extra administrativ avgift om 500 kr – samt en extra kostnad som Operatören (Net at Once) tar ut för att dom ska aktivera anslutningen igen.

Har Du några förpliktelser, har styrelsen några förpliktelser?

Som delägare/medlem i vårt fibernät har du vissa förpliktelser. Att betala i tid, anmäla förändringar och vårda vårt gemensamma nät och utrustning. Inom husväggarna är det ditt ansvar.

Har du problem med din anslutning är det NetatOnce du skall ringa.

Skriv alltid upp telefonsamtal med Net at Once, skriv av vilken anledning du ringde, vad du fick för svar,  ta namn på personen du pratade med, ta tiden m.m. Ju mer du noterar, ju bättre är det. Om vi behöver ta en diskussion med Net at Once så är det också bra för oss att ta del av dina noteringar, framför allt bör vi också veta att du har problem. Föreningens/styrelsens ansvar gäller själva nätet fram till boxen på utsidan av huset.

För många  i styrelsen har det varit ett stort jobb under flera år, men fortsättningsvis ska det inte behöva vara så arbetskrävande. Tills allt är inmätt och klart med allt omkring så tar det kanske 1-3 år men det är svårt att veta hur mycket arbete som återstår när det är andra instanser och myndigheter man skall förhålla sig till.                                                                                                                    Styrelsen