Vi behöver ytterligare kapital till vår fiberförening, 2.500:- per medlem.

Hej alla fibervänner

Nu har volymen räkningar från alla som jobbar med slutfasen av vårt nät ökat , och vi ser i vår ekonomiuppföljning att vårt egna kapital inte kommer att räcka helt enligt plan. Av denna anledning så behöver vi nu få in nytt kapital till vår förening. Vi har denna gång behov av att få in ca 500.000:- vilket betyder att varje medlem behöver betala in ytterligare  2.500:- Med den nya inbetalningen så hamnar vi på en insats på 19.500:- per anslutning och medlem.

Vi vill att du som vanligt betalar till BG 134-9034 gärna så fort som möjligt men dock senast den 30 April 2017.

Med vänlig hälsning

Styrelsen